ഉപ്പയുടെ കഥ പറയുന്ന ‘ആടുജീവിതം’,സഫീറിനെ തേടിയെത്തിയത് മകളുടെ മരണവാർത്ത.

share this:

മസ്കത്ത്:പ്രവാസ ജീവിതത്തിലെ പൊള്ളുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ് ആടുജീവിതത്തിലെ നജീബ്. ജീവിക്കാൻ മസ്‌കത്തിലേക്ക് വിമാനം കയറിയ…..

share this:

ഉപ്പയുടെ കഥ പറയുന്ന ‘ആടുജീവിതം’,സഫീറിനെ തേടിയെത്തിയത് മകളുടെ മരണവാർത്ത. Read More »